Välkommen till 
Anna Åhsbergs
Islandshästutbilning
Försäljningsstall - Kurser - Utbildning
Inridning & träning
Inackordering
KURSER & Läger 


5-7 april Weekendläger- Fullbokad

28 april Tävlingskurs- ovalbanan Högbo
Lunch & fika ingår 
Pris: 1500:- Anna Åhsberg Islandshästutbildning har beviljats landsbygdsstöd för uppförande av ridhus . Detta kommer utveckla företaget och även erbjuda elever och kunder kvalitetsmässig ridning året runt .